ราคาหลักทรัพย์
กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 30 Nov 2020 16:37
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.67

ราคาล่าสุด

-0.01  (-1.47%)

เปลี่ยนแปลง (%)

1,050,800

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

709,754

มูลค่า (บาท)

0.68

ราคาเปิด

0.68

วันก่อนหน้า

0.67

ต่ำสุด

0.69

สูงสุด

0.67 / 90,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.68 / 149,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.67 - 0.69

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.63 - 0.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก
     
ถึง
     

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ต.ค. 2563 ถึง 30 พ.ย. 2563

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น