ราคาหลักทรัพย์
กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 31 Mar 2020 16:35
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.73

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

2,846,600

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,061,151

มูลค่า (บาท)

0.73

ราคาเปิด

0.73

วันก่อนหน้า

0.71

ต่ำสุด

0.73

สูงสุด

0.72 / 300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.73 / 203,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.71 - 0.73

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.70 - 0.97

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก
     
ถึง
     

ราคาย้อนหลัง จาก 03 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น