ราคาหลักทรัพย์
กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 10 Jul 2020 16:39
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.73

ราคาล่าสุด

-0.01  (-1.35%)

เปลี่ยนแปลง (%)

585,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

428,464

มูลค่า (บาท)

0.74

ราคาเปิด

0.74

วันก่อนหน้า

0.73

ต่ำสุด

0.74

สูงสุด

0.73 / 334,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.74 / 486,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.73 - 0.74

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.70 - 0.96

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก
     
ถึง
     

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิ.ย. 2563 ถึง 10 ก.ค. 2563

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น