ราคาหลักทรัพย์
กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 27 Jan 2020 16:40
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.80

ราคาล่าสุด

-0.01  (-1.23%)

เปลี่ยนแปลง (%)

16,193,800

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,916,893

มูลค่า (บาท)

0.80

ราคาเปิด

0.81

วันก่อนหน้า

0.77

ต่ำสุด

0.80

สูงสุด

0.79 / 47,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.80 / 218,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.77 - 0.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.78 - 1.08

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก
     
ถึง
     

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ธ.ค. 2562 ถึง 24 ม.ค. 2563

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น