ราคาหลักทรัพย์
กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 24 Sep 2020 16:36
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.68

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

1,075,200

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

711,691

มูลค่า (บาท)

0.67

ราคาเปิด

0.68

วันก่อนหน้า

0.66

ต่ำสุด

0.68

สูงสุด

0.67 / 19,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.68 / 703,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.66 - 0.68

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.65 - 0.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก
     
ถึง
     

ราคาย้อนหลัง จาก 03 ส.ค. 2563 ถึง 24 ก.ย. 2563

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น