0
ราคาหลักทรัพย์
กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 23 Sep 2019 16:39
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.85

ราคาล่าสุด

+0.01  (1.19%)

เปลี่ยนแปลง (%)

408,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

342,410

มูลค่า (บาท)

0.84

ราคาเปิด

0.84

วันก่อนหน้า

0.83

ต่ำสุด

0.86

สูงสุด

0.84 / 130,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.85 / 44,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.83 - 0.86

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.78 - 1.08

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
จาก
     
ถึง
     

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ส.ค. 2562 ถึง 20 ก.ย. 2562

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น