กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 18 Feb 2020 16:36
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.80

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

4,468,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,574,801

มูลค่า (บาท)

0.80

ราคาเปิด

0.80

วันก่อนหน้า

0.80

ต่ำสุด

0.81

สูงสุด

0.80 / 434,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.81 / 1,233,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.80 - 0.81

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.76 - 1.07

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type