กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 26 Jun 2019 16:36
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.97

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

5,761,800

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,528,321

มูลค่า (บาท)

0.96

ราคาเปิด

0.97

วันก่อนหน้า

0.95

ต่ำสุด

0.97

สูงสุด

0.96 / 40,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.97 / 305,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.95 - 0.97

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.78 - 1.26

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type