กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 22 Mar 2019 16:35
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.93

ราคาล่าสุด

-0.01  (-1.06%)

เปลี่ยนแปลง (%)

374,600

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

347,127

มูลค่า (บาท)

0.94

ราคาเปิด

0.94

วันก่อนหน้า

0.90

ต่ำสุด

0.94

สูงสุด

0.93 / 2,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.94 / 55,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.90 - 0.94

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.86 - 1.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type