กรุณาเลือก : 
ปรับปรุงเมื่อ : 05 Jun 2020 16:39
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH
THB

0.77

ราคาล่าสุด

+0.02  (2.67%)

เปลี่ยนแปลง (%)

8,104,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,190,874

มูลค่า (บาท)

0.75

ราคาเปิด

0.75

วันก่อนหน้า

0.74

ต่ำสุด

0.78

สูงสุด

0.77 / 1,236,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.78 / 1,136,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.74 - 0.78

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.70 - 0.97

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

Chart Type