กรุณาเลือก : 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พ.ย. 2562
ดูออนไลน์

14 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

14 พ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

04 พ.ย. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ CGH-W3

01 พ.ย. 2562

แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

18 ต.ค. 2562

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่

09 ต.ค. 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2562

26 ก.ย. 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

25 ก.ย. 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562

19 ก.ย. 2562

SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 18 กันยายน 2562

14 ส.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

14 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

14 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2562

แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย

31 พ.ค. 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)

15 พ.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

15 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

15 พ.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

03 พ.ค. 2562

การจัดตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด