กรุณาเลือก : 

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

27 ม.ค. 2563
ดูออนไลน์

24 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

23 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

22 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

21 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

20 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

17 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

16 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

15 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

14 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

13 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

10 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

09 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

08 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

08 ม.ค. 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ CGH เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2563

07 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 7 มกราคม 2563

06 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

03 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

02 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

02 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562