ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่บริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ
สอบถามข้อมูล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านข้อกำหนดและข้อคับของบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท
อีเมล์รับข่าวสาร

หมายเหตุ: หากท่านต้องการยกเลิกข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โปรดคลิกที่นี่