นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์

อัพเดทล่าสุด
ชื่อย่อหุ้น

CGH

ราคาล่าสุด

0.81

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01  (-1.22%)

ปรับปรุงเมื่อ : 06 ธันวาคม 2562 16:41
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

06 ธ.ค. 2562

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

04 ธ.ค. 2562

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
IR calendar

ปฏิทินนักลงทุน

26 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เพิ่มไปยังปฏิทิน
ที่อยู่บริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330