นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์

อัพเดทล่าสุด
ชื่อย่อหุ้น

CGH

ราคาล่าสุด

0.80

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01  (-1.23%)

ปรับปรุงเมื่อ : 27 มกราคม 2563 16:40
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

24 ม.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
IR calendar

ปฏิทินนักลงทุน

26 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เพิ่มไปยังปฏิทิน
ที่อยู่บริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330