กรุณาเลือก : 

ไตรมาสที่ 3/2562

ไตรมาสที่ 2/2562

ไตรมาสที่ 1/2562

ไตรมาสที่ 3/2561

ไตรมาสที่ 2/2561

ไตรมาสที่ 1/2561

ไตรมาสที่ 3/2560

ไตรมาสที่ 2/2560

ไตรมาสที่ 1/2560

ไตรมาสที่ 3/2559

ไตรมาสที่ 2/2559

ไตรมาสที่ 1/2559

ไตรมาสที่ 3/2558

ไตรมาสที่ 2/2558

ไตรมาสที่ 1/2558